ონლაინ განვადების პირობები

ონლაინ განვადების ინსტრუქცია, გადმოწერა

განვადების პირობები ვითიბი ბანკი

განვადების მინიმალური მოცულობა:
150 ლარი
განვადების მაქსიმალური მოცულობა:
5000 ლარი
განვადების მინიმალური ვადა:
1 თვე
განვადების მაქსიმალური ვადა:
24 თვე
თანამონაწილეობის თანხა:
0% დან
დაფარვის წყარო:
ხელფასი, იჯარა, დივიდენდი
შემოსავლის წყაროს მინიმალური მოცულობა:
150 ლარი
მსესხებლის მინიმუმალური ასაკი
20 წელი
მსესხებლის მაქსიმალური ასაკი
65 წელი
აუცილებელი სამუშაო სტაჟი:
3 თვე

განვადების პირობები თიბისი ბანკი

განვადების მინიმალური მოცულობა:
100 ლარი
განვადების მაქსიმალური მოცულობა:
შეუზღუდავი
განვადების მინიმალური ვადა:
3 თვე
განვადების მაქსიმალური ვადა:
24 თვე
თანამონაწილეობის თანხა:
0% - თიბისი ბანკის სახელფასო ან საკრედიტო ისტორიის მქონე კლიენტებისთვის
დაფარვის წყარო:
პრიორიტეტულია ყოველთვიური სტაბილური შემოსავალი
შემოსავლის წყაროს მინიმალური მოცულობა:
200 ლარი; 100 ლარი – თიბისი ბანკის სახელფასო კლიენტებისთვის.
მსესხებლის მინიმუმალური ასაკი
20 წელი
მსესხებლის მაქსიმალური ასაკი
75 წელი
აუცილებელი სამუშაო სტაჟი:
3 თვე
განვადების პირობები რესპუბლიკა ბანკი
განვადების მინიმალური მოცულობა:
200 ლარი
განვადების მაქსიმალური მოცულობა:
5000 ლარი
განვადების მინიმალური ვადა:
2 თვე
განვადების მაქსიმალური ვადა:
24 თვე
თანამონაწილეობის თანხა:
0% - რესპუბლიკა ბანკის სახელფასო ან საკრედიტო ისტორიის მქონე კლიენტებისთვის
სესხის დამტკიცების საკომისიო:
ღირებულების 5%
შემოსავლის წყაროს მინიმალური მოცულობა:
200 ლარი
მსესხებლის მინიმუმალური ასაკი
18 წელი
მსესხებლის მაქსიმალური ასაკი
65 წელი
აუცილებელი სამუშაო სტაჟი:
3 თვე
განვადების პირობები ლიბერთი ბანკი
განვადების მინიმალური მოცულობა:
100 ლარი
განვადების მაქსიმალური მოცულობა:
5000 ლარი
განვადების მინიმალური ვადა:
3 თვე
განვადების მაქსიმალური ვადა:
36 თვე
თანამონაწილეობის თანხა:
0% - ლიბერთი ბანკის სახელფასო ან საკრედიტო ისტორიის მქონე კლიენტებისთვის, სხვა 20%
ლიბერთი ქარდი
სწრაფი განვადების შეძენის შემთხვევაში თქვენ უფასოდ გაგეხსნებათ მულტისავალუტო ლიბერთი ანგარიში და გადმოგეცემათ ლიბერთი ქარდი
შემოსავლის წყაროს მინიმალური მოცულობა:
200 ლარი
მსესხებლის მინიმუმალური ასაკი
20 წელი
მსესხებლის მაქსიმალური ასაკი
70 წელი
აუცილებელი სამუშაო სტაჟი:
3 თვე